Oferta

Usługi notarialne

Oferuję szeroki zakres usług notarialnych. Zajmuję się między innymi sporządzaniem aktów notarialnych podczas zmiany właściciela nieruchomości, przygotowywaniem umów różnego rodzaju oraz udzielaniem porad.

Akty notarialne

Sporządzam akty notarialne oraz akty poświadczenia dziedziczenia.

Doręczanie oświadczeń

Oferuję dostarczanie wszelkich oświadczeń, które w przyszłości będą niosły za sobą konsekwencje prawne.

Protesty weksli i czeków

Sporządzam protesty weksli lub czeków. Powodem protestu może być nieprzyjęcie lub odmowa zapłaty weksla lub czeku.

Dokumenty na żądanie stron

Na żądanie którejś ze stron, przygotowuję  projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Poświadczenia

Sporządzam poświadczenia:

- własnoręczności podpisu,

- zgodności odpisu, wyciągu lub kopii dokumentu z oryginalnym dokumentem,

- daty okazania dokumentu.

Spisywanie protokołów

Zajmuję się spisywaniem protokołów w formie aktu notarialnego. Konieczność spisania protokołu w tej formie może wynikać np. z ustawy, aktu, statutu, regulaminu lub innego wewnętrznego dokumentu.

Wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów

Oferuję usługę sporządzenia wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów notarialnych.

Notarialnie poświadczony wypis, odpis lub wyciąg ma moc prawną oryginału, zgodnie z art. 109 prawa o notariacie.

Inne czynności

Zajmuję się wykonywaniem innych czynności notarialnych wynikających z odrębnych przepisów.

Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą oraz do skorzystania z niej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości doradzam najlepsze dla klienta rozwiązanie. W razie pytań zapraszam do kontaktu. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania.